Welkom
homepageFysiotherapie, zoals wij die binnen onze praktijk beschouwen, is het diagnosticeren en het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat.

Daarnaast hebben psychosociale factoren, spanningsgerelateerde problemen en psychische problemen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en herstel van klachten, onze speciale aandacht.

Deze holistische visie op de mens is de leidraad binnen ons werk en wordt gespiegeld aan de verschillende specialisaties die naast de fysiotherapie in onze praktijk aanwezig zijn, zoals manuele therapie, bekkenfysiotherapie, adem- en ontspanningstherapie, oedeemtherapie, acupunctuur, psychologische hulpverlening en coaching.

De verschillende invalshoeken van de specialisaties binnen ons team en de hechte samenwerking tussen de therapeuten maken het mogelijk om voor de patiënt een zo optimaal mogelijke therapie te bepalen – uiteraard in overleg met de patiënt en de eventueel verwijzende huisarts of specialist..

Belangrijk en zelfs een absolute voorwaarde voor het kunnen slagen van de verschillende therapievormen is de inzet van de patiënt voor zijn eigen herstel en welbevinden..
Wij als therapeuten kunnen nooit genezer zijn van klachten, hooguit de sturende
begeleider of coach binnen het herstel proces.