Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) methode Van Dixhoorn

Spanning is nuttig. Elk mens bouwt spanning op, om in tijden van drukke werkzaamheden of stressvolle situaties te kunnen blijven functioneren. Maar als de spanning te lang in het lichaam blijft, kunnen klachten ontstaan.

Als u klachten houdt, of als de reeds gekozen behandeling slechts tijdelijk werkt, dan kan Adem- en Ontspanningstherapie (AOT) uitkomst bieden. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze therapievorm.

Wat is Adem- en Ontspanningstherapie?
Adem- en ontspanningstherapie (AOT) is meer dan een optelsom van ademtherapie en ontspanningstherapie. Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke- en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en het leren hanteren van lichamelijke- en mentale gespannenheid. Met AOT krijgt u inzicht in hoe u met spanning omgaat en u leert hoe u zelf uw spanning kunt reguleren, zodat er een balans ontstaat tussen spanning en ontspanning. Dat leert u via oefeningen en instructies tijdens de behandelingen.

In de eerste vier behandelingen wordt de indicatie voor AOT vastgesteld. Tijdens deze behandelingen onderzoek ik samen met u welk probleem de verhoogde spanning bij u veroorzaakt. U leert via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning en u leert hoe deze door uzelf verminderd kan worden.
De oefeningen en instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij de houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk.

Inzicht
Tijdens de behandelingen wordt het duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. Er ontstaat inzicht in de aard van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Komt het door de verbeterde kwaliteit van bewegen, of omdat u anders omgaat met uw ademhaling? Ook kan een nieuw inzicht in de inhoud en betekenis van spanning voor u ontstaan.

Winst
De reden van de spanningsklachten is voor ieder mens verschillend, maar de winst van AOT is voor ieder hetzelfde: door het ontstane inzicht bent u in staat om spanningsklachten in de toekomst te voorkomen, waardoor u niet afhankelijk blijft van behandeling. U ontdekt wat u zelf kunt doen: vaker rustpauzes nemen, het ademen regelen, de schouders of kaken bewust loslaten, de aandacht verleggen, etcetera.

Aantal behandelingen
De gemiddelde duur van de therapie is 6 tot 8 behandelingen. Soms zijn meer behandelingen nodig. Het aantal en de frequentie bespreekt u samen met uw behandelaar en dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg wordt gerapporteerd naar de verwijzer en/of uw (huis)arts.

Bij welke klachten is AOT zinvol?

  • Spanningsgerelateerde klachten;
    Klachten zonder lichamelijke oorzaak, zoals hyperventilatie, gevoel van gespannenheid, vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out, concentratieproblemen.
  • Psychische problemen; zoals angst, depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking. Functionele problemen; bijvoorbeeld houdings- en ademproblemen, rug- en nekklachten, chronische pijn, CANS, slechte rompbalans, whiplash, stemproblemen.
  • Problemen met lichamelijke oorzaak; deze kunnen tot spanningen leiden, zoals neurologische problemen, hart- en longproblemen en andere aandoeningen.

Algemene informatie
-Over Van Dixhoorn:
De grondlegger dr. J.J. van Dixhoorn is arts en opleider. Hij heeft de methode ontwikkeld en de invloed van spanningsbewustwording en spanningsregulatie wetenschappelijk getoetst bij hartpatiënten.

Informatie over de achtergrond van AOT, publicaties, onderzoekresultaten, enz. is te vinden op de website van het opleidingscentrum AOT http://www.methodevandixhoorn.com

ademhaling1De behandelaar
Michel Schaaders is adem- en ontspanningstherapeut in de praktijk en is daarnaast fysiotherapeut. Hij heeft de driejarige opleiding AOT gevolgd en is geregistreerd bij de beroepsvereniging. Voor een afspraak kunt u bellen of mailen.

020-6140793  of via het contactformulier op de website.

Kosten en vergoeding
De kosten worden vergoed op basis van fysiotherapie. Heeft u een aanvullende verzekering voor fysiotherapie dan kan de AOT worden gedeclareerd op basis van fysiotherapie. Als de therapie deel uitmaakt van een re-integratietraject, kan de werkgever of een arbeidsongeschiktheidsverzekering met de behandelaar afspreken de kosten te dragen.