Praktijkvoorwaarden Fysiotherapeuten Collectief Balans

Afspraken

Afspraken kunnen gemaakt worden via het contactformulier op onze website, per email of telefonisch (020-614 07 93). U kunt natuurlijk ook persoonlijk bij de praktijk langskomen om een afspraak te maken.
Als u ons belt kunt u persoonlijk een therapeut te speken krijgen, of de voicemail krijgen omdat wij dan met een behandeling bezig zijn. Als u in dit geval een bericht achterlaat met duidelijke vermelding van uw naam en telefoonnummer bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Afspraken annuleren

Wanneer u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen, moet u minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dat kan ook via het achterlaten van een voicemailbericht of per e-mail.  Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief van 70% van het zittingstarief. Dat betekent dat u daarvoor zelf een nota ontvangt. Deze nota kunt u niet bij de zorgverzekeraar declareren. 

Directe toegankelijkheid

Sinds januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing van huisarts of specialist te hebben voor een behandeling bij de fysiotherapeut. In een aantal gevallen vereist de zorgverzekeraar wel een verwijsbrief van huisarts of specialist. U kunt dat nalezen in uw verzekeringsvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u zonder verwijzing een afspraak maakt, wordt eerst een screening uitgevoerd. Aan de hand van deze screening wordt bepaald of verder onderzoek en behandeling gewenst is. Bij twijfel wordt u verwezen naar uw huisarts. Uw huisarts wordt in principe altijd op de hoogte gebracht van de behandeling, tenzij u uitdrukkelijk verzoekt dat niet te doen.

Behandeling

Voor een behandeling/ afspraak kunt u plaats nemen in de wachtkamer. De behandelend therapeut komt u dan ophalen. Gaarne in de behandelkamer uw telefoon uitzetten of op geluidloos zetten.

Een reguliere (Fysiotherapie-)behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Bij een intake, complexe en/of meervoudige hulpvragen kan er sprake zijn van een lange zitting, die ongeveer 45 minuten duurt. De eerste afspraak wordt meestal geheel besteed aan het onderzoek naar de klachten en het bespreken van het behandelplan.

Bij de Psychologische begeleiding, Acupunctuur, Lymphedrainage en Dietetiek geldt een andere behandelduur. Informeert u zich bij de desbetreffende therapeut.

Kwaliteit

In de onze fysiotherapiepraktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle fysiotherapeuten van onze praktijk staan ingeschreven in het BIG register. Dit register, dat voor iedereen raadpleegbaar is per telefoon of internet, geeft duidelijkheid en zekerheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

De andere therapeuten zijn in hun desbetreffende kwaliteitsregisters geregistreerd. Die zijn op onze website en op de individuele websites van de collega’s vermeld.

Patienttevredenheidsonderzoek

In onze fysiotherapiepraktijk voeren wij geregeld een patienttevredenheidsonderoek uit. Dit wordt door veel zorgverzekeraars verplicht gesteld. Wij willen natuurlijk ook graag weten of u tevreden bent over de behandeling en het behandelresultaat. Wij laten dit onderzoek anoniem uitvoeren door Mediquest.

Als u meedoet aan deze korte vragenlijst stelt u ons in staat om onze werkwijze en de kwaliteit van ons werk te toetsen en zo nodig bij te stellen.

Als u niet wilt meedoen, laat het ons dan a.u.b. weten.

Tarieven

Onze tarieven staan apart vermeld op onze website.

Contracten Zorgverzekeraars

Marion Russchen en Petra Zimmer hebben met de meeste Nederlandse Zorgverzekeraars een contract afgesloten. Informeert u zich bij de aanmelding of uw verzekeraar vergoedt wordt.

Voor de andere collegas’s in onze praktijk kan dat anders zijn. Informeert u zich daarom vooraf bij de desbetreffende therapeut of bij uw zorgverzekeraar.

Verzekeringsrecht

De zorgverzekeraar verplicht de (fysio)therapeut om uw verzekeringsrecht te controleren. Daarom zal u bij de eerste afspraak worden gevraagd naar uw verzekeringsbewijs en een identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart of vreemdelingendocument).

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

In deze wet staan de rechten en plichten van de patiënt: www.bbeks.nl/WGBO.pdf

Persoonsgegevens en privacyreglement

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling staat apart op onze website vermeld.